Frequently Asked Question

Garantie informatie
Last Updated 5 months ago

Voor al onze nieuwe en gebruikte producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar, tenzij voor het sluiten van de overeenkomst anders is overeengekomen (deze aangepaste garantietermijn wordt in dit geval op uw factuur vermeld en is leidend). Uitgezonderd hiervan zijn accu's, waar we altijd naar redelijkheid oordelen. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt. Een garantie zal geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten. Voor vragen over garantie kunt u contact opnemen met onze klantenservice op 0174-219060.

Kosteloze reparatie
Als een product kapot gaat binnen de garantieperiode, zullen wij eerst proberen het binnen een redelijke termijn te repareren of een ontbrekend onderdeel na te leveren. Wat een redelijke termijn is, hangt af van uw klacht en van het soort product. Een reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel binnen de garantieperiode kost u niets.

Vervangend product
Als het niet lukt om het defecte artikel binnen een redelijke termijn te repareren, zullen wij u een vervangend, gelijkwaardig artikel aanbieden. We vervangen het product ook als dat voordeliger is dan reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel. Het leveren van een vervangend product binnen de garantieperiode kost u niets. De aankoopprijs van het vervangende product kan verschillen van de prijs van het oorspronkelijke product; het verschil wordt niet in rekening gebracht of aan u uitbetaald.

Deel van het aankoopbedrag vergoed
Wij betalen u een deel van de aankoopprijs terug als het repareren van uw product onredelijk lang of veel langer heeft geduurd dan vooraf is opgegeven en als u daarvan teveel overlast van hebt ondervonden. Als repareren of vervangen niet lukt binnen een redelijke termijn, krijgt u het aankoopbedrag terug.

Doorgaans betekent een redelijke termijn dat wij uw garantiegeval binnen enkele werkdagen verhelpen, echter is de uiterste termijn 3 maanden om tot een oplossing te komen.

Geen garantie
Defecten veroorzaakt door normale slijtage, onheil van buitenaf (zand-, val- of vochtschade), verkeerd gebruik of achterstallig onderhoud vallen niet onder de garantie.

Let op
Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!